25 Δραστηριότητες Ομαδικής Θεραπείας για Άτομα με Θέματα Αυτοεκτίμησης

1
25 Δραστηριότητες Ομαδικής Θεραπείας για Άτομα με Θέματα Αυτοεκτίμησης

Εάν επρόκειτο να αναζητήσετε έναν ορισμό της αυτοεκτίμησης, θα βρείτε διάφορες περιγραφές για το τι είναι αυτοεκτίμηση. Σε γενικές γραμμές, η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στο πώς βλέπει ένα άτομο τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεαστεί από την ψυχική υγεία, το περιβάλλον και το προσωπικό ιστορικό ενός ατόμου.

Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αυτοεκτίμησή μας. Η αυτοεκτίμηση συχνά συνδέεται με τις αξίες, τους προσωπικούς στόχους, τους φόβους, τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες ενός ατόμου. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο εκτιμά την οικογένειά του, η αυτοεκτίμησή του μπορεί να επηρεαστεί από το πώς αισθάνεται στους ρόλους του ως παιδί, αδερφό, σύντροφο και γονέα. Επιπλέον, εάν κάποιος έχει παλέψει με μια διατροφική διαταραχή, η αυτοεκτίμησή του πιθανότατα θα συνδέεται με τη σωματική του εμφάνιση και άλλους παράγοντες που συνέβαλαν στους αγώνες της ψυχικής του υγείας.

Η αυτοεκτίμησή μας μπορεί να επηρεάσει μια ποικιλία προβλημάτων ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων άγχους, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και των ανησυχιών για την εικόνα του σώματος. Τα άτομα που αγωνίζονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να βρεθούν να απομονώνονται και να αποσύρονται από την οικογένεια και τους φίλους τους και να παλεύουν με αρνητική αυτοσυζήτηση. Σε αυτήν την ανάρτηση, συζητώ 25 δραστηριότητες ομαδικής θεραπείας για άτομα με προβλήματα αυτοεκτίμησης.

Πώς η Ομαδική Θεραπεία βοηθά τα άτομα με προβλήματα αυτοεκτίμησης;

Η ομαδική θεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον για άτομα που αγωνίζονται με την αυτοεκτίμησή τους. Η ομαδική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να δουν ότι δεν είναι μόνοι στους αγώνες τους και ότι υπάρχουν άλλοι που μπορούν να σχετίζονται με τους αγώνες τους. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και καθορισμού ορίων, που έχουν επηρεαστεί από τη χαμηλή αυτοεκτίμησή τους.

Οι δραστηριότητες αυτοεκτίμησης για ομαδική θεραπεία μπορούν να παρέχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν δεξιότητες που εισήχθησαν στην ομάδα. Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση για πελάτες που αγωνίζονται με την αυτοεκτίμησή τους, έτσι οι Σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιούν δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Λίστα 25 Δραστηριοτήτων Ομαδικής Θεραπείας για Πελάτες με Θέματα Αυτοεκτίμησης

Όταν οι Σύμβουλοι αναζητούν δραστηριότητες ομαδικής θεραπείας αυτοεκτίμησης, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα μέλη της ομάδας σας. Η τροποποίηση των ομαδικών δραστηριοτήτων για αυτοεκτίμηση που βρίσκετε μπορεί να τις κάνει πιο αποτελεσματικές αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες που γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουν τα μέλη της ομάδας.

Ακολουθούν 25 παραδείγματα δραστηριοτήτων ομαδικής θεραπείας για άτομα με προβλήματα αυτοεκτίμησης:

 1. Αφιερώστε χρόνο συζητώντας το ρόλο που έχουν οι σκέψεις μας στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας. Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας σας να προσδιορίσουν τις σκέψεις που έχουν που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή τους με θετικό και αρνητικό τρόπο.
 2. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για τη χρήση προκλήσεων σκέψης για γνωστικές παραμορφώσεις. Καθώς τα μέλη της ομάδας εντοπίζουν μια γνωστική παραμόρφωση με την οποία παλεύουν και περνούν μέσα από μια πρόκληση σκέψης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Ενθαρρύνετε την ομάδα να εξασκήσει τις προκλήσεις σκέψης της πριν από την επόμενη συνεδρία.
 3. Παρέχετε μια κατανόηση της αυτοφροντίδας. Η αυτοφροντίδα συνδέεται συχνά με περιστασιακές συμπεριφορές όπως μια μέρα σπα, σε σύγκριση με τακτικές συμπεριφορές όπως η καθημερινή βόλτα. Ζητήστε από την ομάδα να εντοπίσει μία ή δύο συμπεριφορές που θα μπορούσαν να προσθέσουν στη ρουτίνα τους για να προωθήσουν την αυτοφροντίδα. Φροντίστε να σημειώσετε ότι η αυτοφροντίδα δεν απαιτεί ξοδεύοντας χρήματα.
 4. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για τη σημασία του να έχετε τόσο μακροπρόθεσμους όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους. Ζητήστε από την ομάδα να προσδιορίσει τους στόχους που έχει και ποιες συμπεριφορές υποστηρίζουν ή λειτουργούν για την επίτευξη των στόχων τους.
 5. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για τη σημασία των συναισθηματικών και σωματικών ορίων. Επιτρέψτε στα μέλη της ομάδας να χωριστούν σε ζευγάρια για να εξασκήσουν τις δεξιότητες καθορισμού ορίων σε μια άσκηση παιχνιδιού ρόλων.
 6. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για υγιή πρότυπα επικοινωνίας. Επιτρέψτε στα μέλη της ομάδας να χωριστούν σε ζευγάρια για να εξασκήσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που συζητήθηκαν σε μια άσκηση ρόλων.
 7. Συζητήστε τα οφέλη των θετικών επιβεβαιώσεων. Ζητήστε από την ομάδα να εντοπίσει δύο επιβεβαιώσεις για τον εαυτό τους και ενθαρρύνετέ τους να πουν τις επιβεβαιώσεις τους μπροστά σε έναν καθρέφτη. Επεξεργαστείτε αυτήν την εμπειρία στην επόμενη ομαδική σας συνεδρία.
 8. Εξερευνήστε τα οφέλη του ημερολογίου. Ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να εξασκήσουν ασκήσεις ημερολογίου που εστιάζουν σε αυτό που έκαναν καλά εκείνη την ημέρα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αυτό για το οποίο ένιωθαν καλά, επιτευχθέντες στόχους ή την απουσία αρνητικών ή προκλητικών συμπεριφορών (δηλ. αρνητική αυτοσυζήτηση). Επεξεργαστείτε την εμπειρία τους στην επόμενη ομαδική συνεδρία.
 9. Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να δημιουργήσουν μια λίστα υποχρεώσεων για τον εαυτό τους. Τι μπορούν να κάνουν για να προωθήσουν τη δική τους ευεξία; Ελέγξτε τις λίστες τους και μιλήστε για το πώς μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις δραστηριότητες ή συμπεριφορές στη ρουτίνα τους.
 10. Παρέχετε στην ομάδα τα υλικά που χρειάζονται για τη σύνταξη ενός ελέγχου αυτοεξυπηρέτησης. Ζητήστε τους να αξιολογήσουν την τρέχουσα συναισθηματική υγεία, τη σωματική υγεία, την πνευματική υγεία, την κοινωνική ζωή και την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Ζητήστε τους να εντοπίσουν συμπεριφορές που μπορούν να βελτιώσουν αυτούς τους τομείς της ζωής τους.
 11. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για ευγνωμοσύνη και ζητήστε από τα μέλη να μοιραστούν αυτά για τα οποία είναι ευγνώμονες στη ζωή τους. Ελέγξτε πώς μπορούν να ενσωματώσουν την εξάσκηση της ευγνωμοσύνης στη ρουτίνα τους.
 12. Μιλήστε για τα οφέλη που μπορεί να έχει η τακτική χρήση πρακτικών ενσυνειδητότητας στην ψυχική μας υγεία. Αφιερώστε χρόνο αναθεωρώντας διάφορες δεξιότητες ενσυνειδητότητας, όπως η βαθιά αναπνοή, και αφήστε χρόνο να εξασκήσετε αυτές τις δεξιότητες.
 13. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για τα οφέλη του διαλογισμού και τα διάφορα είδη διαλογισμού. Αφήστε χρόνο για να εξασκηθείτε σε διάφορες μορφές διαλογισμού, όπως η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση και η καθοδηγούμενη απεικόνιση. Αφιερώστε χρόνο αναθεωρώντας τις εμπειρίες των μελών της ομάδας και εάν βλέπουν κάποιο όφελος από τον διαλογισμό μόνοι τους.
 14. Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να γράψουν 2-3 συναισθήματα που δυσκολεύονται να καθίσουν και/ή να τα αντιμετωπίσουν σε ένα χαρτί. Γράψτε τα παρεχόμενα συναισθήματα σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι χαρτί που μπορεί να δει η ομάδα. Ζητήστε από την ομάδα στο σύνολό της να μιλήσει για το ποιες δεξιότητες αντιμετώπισης έχουν λειτουργήσει γι ‚αυτούς και τι όχι. Επιτρέψτε στην ομάδα να βοηθήσει η μία την άλλη με τις δικές της εμπειρίες.
 15. Ξεκινήστε την ομάδα σας ρωτώντας τα μέλη ποια σημεία και συμπτώματα βιώνουν όταν κρυώνουν ή παθαίνουν ιό, και στη συνέχεια τι κάνουν για να φροντίσουν τον εαυτό τους. Ρωτήστε την ομάδα εάν κάποια από αυτές ακολουθεί παρόμοια πορεία δράσης τις ημέρες που αγωνίζονται με την ψυχική τους υγεία. Υπάρχουν εμπόδια που αντιμετωπίζουν όταν πρόκειται να φροντίσουν τις ανάγκες ψυχικής τους υγείας
 16. Ζητήστε από την ομάδα να γράψει κάτι μοναδικό ή ιδιαίτερο που δεν πιστεύει ότι οι άλλοι γνωρίζουν γι‘ αυτό. Ζητήστε από την ομάδα να προσπαθήσει να καταλάβει σε ποιον ανήκει η λεπτομέρεια.
 17. Δώστε στην ομάδα τα σκεύη που χρειάζονται για να φτιάξει ένα διάγραμμα Τ. Κάτω από την αριστερή στήλη, ζητήστε από την ομάδα να γράψει τις αρνητικές σκέψεις που βιώνουν. Στη δεξιά πλευρά, ζητήστε τους να εντοπίσουν μια θετική επιβεβαίωση που εξουδετερώνει την αναγνωρισμένη αρνητική σκέψη τους.
 18. Δώστε στην ομάδα τα απαραίτητα υλικά για να γράψουν 5 κομπλιμέντα για τον εαυτό τους. Ζητήστε από τα μέλη να μοιραστούν τα κομπλιμέντα τους με την άλλη ομάδα που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη.
 19. Ζητήστε από την ομάδα να γράψει μια επιστολή στον εαυτό της. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια νεότερη εκδοχή του εαυτού τους, μια τρέχουσα εκδοχή του εαυτού τους ή μια μελλοντική εκδοχή του εαυτού τους. Εάν τα μέλη της ομάδας αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τις επιστολές τους, αφήστε τους χρόνο να το κάνουν. Αφιερώστε χρόνο εξερευνώντας αυτό που ένιωθαν ότι ήταν σημαντικό να συμπεριλάβουν και να δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας.
 20. Δώστε στην ομάδα μια λίστα με θετικές επιβεβαιώσεις. Ζητήστε τους να προσδιορίσουν 3 επιβεβαιώσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά. Μιλήστε για τα οφέλη από την αναθεώρησή τους το πρωί πριν ξεκινήσουν την ημέρα τους και το βράδυ πριν πάνε για ύπνο.
 21. Δώστε στην ομάδα σας μια ποικιλία από περιοδικά, κόλλα, χαρτί και εργαλεία γραφής. Ζητήστε από την ομάδα να φτιάξει ένα κολάζ από δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης που καλύπτουν τις συναισθηματικές ανάγκες, τις πνευματικές ανάγκες, τις ανάγκες ψυχικής υγείας και τις σωματικές τους ανάγκες.
 22. Αφιερώστε χρόνο αναθεωρώντας τα χαρακτηριστικά που έχουν τα υποστηρικτικά άτομα. Αφιερώστε χρόνο εξερευνώντας πώς τα μέλη της ομάδας μπορούν να δημιουργήσουν την κοινωνική τους υποστήριξη ή αυξήστε τον χρόνο που περνούν με τους τρέχοντες υποστηρικτές τους.
 23. Ζητήστε από την ομάδα να προσδιορίσει τις εμπειρίες της με την αρνητική αυτοομιλία και πώς αυτό επηρεάζει τα συναισθήματά της. Εξερευνήστε καταστάσεις που συμβαίνουν πριν αρχίσει η αρνητική αυτοομιλία τους και δείτε εάν υπάρχουν κοινά ερεθίσματα για την αρνητική αυτοομιλία τους.
 24. Δώστε στην ομάδα περιοδικά, χαρτί, κόλλα και άλλα υλικά που χρειάζονται για να φτιάξετε έναν πίνακα όρασης. Ενθαρρύνετε την ομάδα να συμπεριλάβει εικόνες που τους υπενθυμίζουν τους στόχους της, απεικονίζουν συμπεριφορές που λειτουργούν προς την επίτευξη των στόχων τους ή δείχνουν τα κίνητρά τους για τους στόχους τους. Δώστε χρόνο για αξιολόγηση ως ομάδα και ενθαρρύνετε τα μέλη να πάρουν τον πίνακα όρασης στο σπίτι τους και να τον τοποθετήσουν σε ένα σημείο όπου θα το βλέπουν καθημερινά.
 25. Αφιερώστε χρόνο μιλώντας για τους διαφορετικούς τύπους αυτοεκτίμησης (διογκωμένη, υψηλή και χαμηλή) και πώς η αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει την ψυχική μας υγεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αυξημένα συναισθήματα άγχους, στρες, ευερεθιστότητας, ανθυγιεινές διατροφικές συμπεριφορές, κακή επικοινωνία, κατάχρηση και κατάχρηση ουσιών και κοινωνικές δυσκολίες (δηλ. απομόνωση).

Τελικές σκέψεις σχετικά με την επιλογή των δραστηριοτήτων ομαδικής θεραπείας για τους πελάτες σας με προβλήματα αυτοεκτίμησης

Οι δραστηριότητες ομαδικής θεραπείας αυτοεκτίμησης για ενήλικες μπορούν να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ευημερία των μελών της ομάδας μας. Οι ομαδικές δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και για να επιτρέψουν στα μέλη της ομάδας να εξασκήσουν δεξιότητες και συμπεριφορές που μπορούν να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους.

Σύμβουλοι που προτιμούν να χρησιμοποιούν γραπτά εργαλεία όπως φύλλα εργασίας για ομαδικές δραστηριότητες αυτοεκτίμησης θεραπείας ενηλίκων και πόρους όπως φύλλα εργασίας αυτοεκτίμησης μπορεί να σας προσφέρει χρήσιμα υλικά. Η δέσμη φύλλου εργασίας αυτοεκτίμησης του TherapyByPro περιέχει αρχεία PDF για 25 διαφορετικά φύλλα εργασίας που το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση των συνεδριών ομαδικής θεραπείας. Η προσαρμογή των ομαδικών δραστηριοτήτων για τα μέλη της ομάδας σας επιτρέπει στους συμβούλους να αντιμετωπίζουν κοινούς αγώνες, φόβους και ανάγκες μεταξύ των μελών της ομάδας.

Το TherapyByPro είναι ένα ηλεκτρονικός κατάλογος ψυχικής υγείας που συνδέει επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πελάτες που έχουν ανάγκη. Εάν είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας, μπορείτε Εγγραφείτε στην κοινότητά μας και προσθέστε τη λίστα εξάσκησής σας εδώ. Διαθέτουμε αξιολογήσεις, φόρμες πρακτικής και πρότυπα φύλλων εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να βελτιώσουν την πρακτική τους. Δείτε όλα μας έντυπα ψυχικής υγείας, φύλλο εργασίας και αξιολογήσεις εδώ.

Schreibe einen Kommentar